Including shipping cost: Belgium
Term of delivery: 30 days
Home
Marktplaats 76

Jan Lauwers schrijft met Marktplaats 76 een episch, caleidoscopisch verhaal, opgebouwd uit vier seizoenen. Het brengt nauwkeurig verslag uit van de dorpelingen die door de tijd ingehaald en voortgestuwd worden, en ondanks alles weten te overleven op een niet altijd heldhaftige manier. Marktplaats 76 rijmt donkere thema’s als rouw en verdriet, bloedschande en ontvoering, pedofilie en zelfmoord, met overdadige liefde, vriendschap, geluk en overleven.

Nederlands geschreven

Gepubliceerd bij De Nieuwe Toneelbibliotheek

ISBN 978-94-6076-151-5

92 p.